زیرنویس برای

Poster

BrightBurn Imdb Flag

  • سال: 2019
Farsi/Persian Edit
Language عنوان فایل تعداد H.I. مترجم Comment
Farsi/Persian Brightburn.2019.WEBRip.XviD.MP3-FGT   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.WEBRip.XviD.AC3-FGT   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.MvTheSaint.HDRip.x265.AAC2.0-MkvCage   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 Runtime : 01:29:50 
Farsi/Persian Brightburn.2019.MvTheSaint.HDRip.x264.AAC2.0-MkvCage   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.MvTheSaint.HDRip.x264.AAC2.0-MkvCage   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 Runtime : 01:29:50 
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.XviD.AC3-EVO   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.XviD.AC3-EVO   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.XviD.AC3-EVO   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.XviD.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.XviD.AC3-EVO   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.XviD.AC3-EVO   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.x264.AAC2.0-Ganool   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.AC3.x264-CMRG   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.AC3.x264-CMRG   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.AC3.x264-CMRG   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.AC3.x264-CMRG   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.AC3.x264-CMRG   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HDRip.AC3.x264-CMRG   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.MP3-XVID   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-XVID   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-EVO   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-EVO   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-EVO   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-EVO   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BRRip.XviD.AC3-EVO   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BDRip.x264-SPARKS   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BDRip.x264-SPARKS   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.BDRip.x264-GECKOS   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.BDRip.x264-GECKOS   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.XviD.AC3-FGT   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.x264-MkvCage   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   meisam_t72
⭐⭐⭐ زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام⭐⭐⭐ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.WEB-DL.2CH.x265.HEVC-PSA   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.MvTheSaint.HDRip.x265.AAC2.0-Mv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 Runtime : 01:29:50 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.MvTheSaint.HDRip.x264.AAC2.0-Mv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 Runtime : 01:29:50 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HDRip.x264.750MB.ESub   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HDRip.x264.750MB.ESub   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HDRip.x264.750MB.ESub   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HDRip.x264.750MB.ESub   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HDRip.x264.750MB.ESub   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.XviD.AC3-EVO   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.x265.HEVCBay.com   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.x265.HEVCBay.com   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.x265.HEVCBay.com   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.x264-Mkvcage   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.800MB.x264-GalaxyRG   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.800MB.x264-GalaxyRG   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.800MB.x264-GalaxyRG   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.800MB.x264-GalaxyRG   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.800MB.x264-GalaxyRG   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.HC.HDRip.750MB-MkvCage   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.XviD.AC3-XVID   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.x264-MkvCage   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.x264-MkvCage   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.x264-MkvCage   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.x264-MkvCage   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.x264-MkvCage   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.x264-MkvCage   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.2CH.x265.HEVC-PSA   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.2CH.x265.HEVC-PSA   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.2CH.x265.HEVC-PSA   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BRRip.2CH.x265.HEVC-PSA   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BrRip.2CH.x265.HEVC-PSA   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.x264-SPARKS   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.x264-GECKOS   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.HEVC.x265-RMTeam   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   meisam_t72
🔥🔥 زیرنویس از میثم ططری @meisam_t72 کانال تلگرام🔥🔥 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.480p.HC.HDRip.Pahe.mkv   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 Runtime : 01:29:50 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEBRip.1400MB.DD5.1.x264-GalaxyRG   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.x264-RARBG   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.x264.6CH-MkvCage   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   HosseinTL
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.WEB-DL.H264.AC3-EVO   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264-worldmkv   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264-worldmkv   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.x264-Rapta   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.x264-MkvCage   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Notion
►► ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما | عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄◄  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.MkvCage   alireza1993
🅰 ترجمه توسط » علیرضا کوهی 🅰 نسخه اصلاح شده و کامل هارد ساب تیر 98 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.MkvCage   Moshtaba
🔥🖤ترجمه,زیرنویس و هماهنگسازی توسط مجتبی کاظمی dayi.moji@gmail.com t.me/Mowshtaba🔥🖤 Runtime : 01:29:50 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.HC.HDRip.1.3GB-MkvCage   TAMAGOTCHi
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██ ►نسخۀ اولیه◄ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.x264-SPARKS   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.x264-GECKOS   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.x264-[YTS.LT]   Notion
█► ارائه شده توسط وبسایت ۳۰نما | ترجمه از: عرفان مرادی و کیارش نعمت گرگانی ◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.BluRay.H264.AAC-RARBG   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.Bluray.DTS-HD.MA.5.1.x264-EVO   .Cardinal.
██ Cardinal & 🔥Tamagotchi🔥 || Show-Time.Top ██  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.Bluray.DTS-HD.MA.5.1.x264-EVO   MoieN
█►MoieN معین & HosseinTL حسین | NightMovie.Co◄█  
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.Bluray.DTS-HD.MA.5.1.x264-EVO   alireza1993
█►علیرضا کوهی | Film2Movie ارائه‌ای از وبسایتِ ◄█ 
Farsi/Persian Brightburn.2019.1080p.Bluray.DTS-HD.MA.5.1.x264-EVO   arman333
💢 Sorrow آرمان اسدی و سمیرا 💢 DibaMoviez.com